Let Us Reach Out to You (TR) - Building Markets

Building Markets, yerel küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) yeni iş fırsatlarına bağlar. Eşleştirme platformumuzda kişiye özel işletme profilleri oluşturuyoruz ve burada ihaleleri toplayıp KOBİ’lerle paylaşıyoruz.
Sınıf içi ve online eğitim ve mentorluk çalışmaları ile işletmelerin kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz.

Ad-Soyad(Required)
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ:(Required)
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye’de doğrudan faaliyet izni bulunan Building Markets (“BM”) tarafından hazırlanmıştır. Bu form aracılığı ile paylaştığınız kişisel verileriniz (ad, soyadı, telefon numarası, e-posta, yaş, cinsiyet, uyruk, eğitim seviyesi, bulunduğunuz şehir, fotoğraf, video) BM tarafından yapılan araştırma çalışmalarının yürütülmesi ve araştırma raporlarının hazırlanması, yürütülen eğitim çalışmalarına katılımınız ve eğitim sonrasında iş geliştirme ve sosyal destek sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, BM tarafından size ve işletmenize mentorluk yapılması amaçları ile Kanun’un 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki dayanaklarıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenecek; aynı amaçlar ve hukuki sebebe dayanarak ve gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılacaktır. Vermiş olduğunuz iletişim bilgileri aracılığıyla yukarıda sayılan amaçlar kapsamında sizlerle SMS, WhatsApp, Telegram, Twitter gibi kanallar üzerinden sizlerle irtibata geçilecektir. İş geliştirme ve sosyal destek faaliyetlerinden yararlanan kullanıcıların başarı hikayeleri ve kendileri tarafından BM’ye gönderilen fotoğrafları ve/veya ses ve video kayıtları sosyal medya ve diğer internet kanalları aracılığıyla paylaşılacaktır. Bu konu hakkında Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre dpo.turkey@buildingmarkets.org adresinden BM’ye iletebilirsiniz.
Email signup
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Don't miss out on the latest from Building Markets!

We update our community with stories, research, impact metrics, news and special events.