Call for Pre-Qualification Notice

« View all Tenders

Call for Pre-Qualification Notice
Buyer Name: Islamic Relief Worldwide
Sector: Admin support service activities
Tender Link:
Location: Türkiye
Opening Date: 24-Jun-2022
Closing Date: 05-Jul-2022
Closing Time: 09:00:00 GM+3

ÖN YETERLİLİK BİLDİRİM Çağrısı

 Uluslararası İslami Yardım Vakfı– ISLAMIC RELIEF TÜRKİYE, dünyanın en yoksul insanlarının acılarını dindirmeyi amaçlayan uluslararası bir yardım ve kalkınma yardim kuruluşudur. 2018 yılında Türkiye’de kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur (STK). Islamic Relief Türkiye, afetlere ve acil durumlara müdahale etmenin yanı sıra, ırk, din ve cinsiyet ayırt etmeksizin yerel topluluklarla birlikte çalışarak sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik eder.

 

Uluslararası İslami Yardım Vakfı– ISLAMIC RELIEF TÜRKİYE, Türkiye ve Suriye’de aşağıda belirtilen ticaretle uğraşan kayıtlı hizmet sağlayıcı(lar)/firma(lar) ve kayıtlı şirketlerden 2022-2023 yılı için kapalı zarf belgeleri/profilleri veya ön yeterlilikleri davet eder:

 

 • Otel hizmetleri (konaklama, toplantı, çalışma alanı, seminer vb.)
 • Ofis ekipmanları bayileri ve tedarikçileri
 • Büro malzemeleri, kırtasiye, baskı
 • Ofis ve okul mobilyaları
 • Araç kiralama hizmetleri
 • Hava seyahat acenteleri (yurt içi ve yurt dışı seyahatler)
 • Para transferi şirketleri/firmaları lojistik firmaları (nakliye, kargo hizmeti, depolama, sevkiyat gümrükleme vb.)
 • Ofis ekipmanlarının bakımı (jeneratörler, fotokopi makineleri, bilgisayarlar, yazıcılar).
 • Genel sipariş tedarikçileri.
 • Yetkili bilgisayar, bilgisayar aksesuarları ve yazıcı/fotokopi toner bayileri.
 • Güvenlik şirketleri.
 • Sigorta şirketleri (araçlar, diğer varliklar vb.).
 • İlaçlar ve tibbi ekipman.
 • Hayvancılık tedarikçileri.
 • Tarımsal malzemeler ve araçlar.
 • Genel bina onarım ve bakımı.
 • Acil yardım malzemelerı (gıda ve gıda dışı ürünler).
 • Web sitesi barındırma ve tasarımı ve sosyal medya.
 • Danışmanlık firmaları / şahıs.
 • Denetim şirketleri.
 • Temizlik ve hijyen şirketleri.

 

İlgilenen üreticiler/yetkili bayiler/toptancı bayiler/satıcılar/tedarikçilerin aşağıdaki belgeleri de içeren eksiksiz firma/firma profili sunmaları rica olunur.

 

 

 1. Firmanın/firmanın adı, daimi adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları.
 2. Sahibi / yönetim kurulu kimlik fotokopisi
 3. Türkiye Cumhuriyeti’ne kayıt belgesi
 4. Vergi levhası.
 5. Mali durum kanıtı
 6. Banka sertifika(lar)ı ve son altı aya ait banka hesap özeti.
 7. İnşaat şirketleri durumunda, niteliği, maliyeti ve tamamlanma süresi ile tamamlanan projelerin listesi.
 8. Üreticiler için tesis, makine ve ekipman listesi
 9. Firmanın/şirketin herhangi bir müşteri/hükümet/yarı devlet ve özerk kuruluş tarafindan davaya/kara listeye alınmadığına dair beyan.
 10. Başvuru yapılan kategoriyi belirten firma ön yazısı (aslı)
 11. Uygun görülen diğer bilgiler

 

Değerlendirmeden sonra seçilen satıcılar, 2022-2023 yılı için tedarikçi/satıcı seçimi için resmi olarak bilgilendirilecektir. UIYV, herhangi bir sebep göstermeksizin belgelerin herhangi birini veya tamamını kabul veya reddetme hakkını saklı tutar.

 

Profillerin/belgelerin teslimi için son tarih:

Salı-05- Temmuz– 2022 / saat 23:55 .

 

NOT: bu, daha önce yayınlanmış olanın uzantısıdır. yani daha önce başvuru yapmış olanların yeniden başvuru yapmasına gerek yoktur.

 

Kapalı zarflı belgeler aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

 

Satın Alma Komitesi,

ULUSLARARASI İSLAMİ YARDIM VAKFI – ISLAMIC RELIEF TÜRKİYE

Akşemsettin Mah, Vatandaş Sk. No: 22, 34080 Fatih/İstanbul

 

Ayrıca aşağıdaki adrese e-posta ile gönderilebilir:

 

ihale@islamicrelief.org.tr


Call for Pre-Qualification Notice

 

ULUSLARARASI İSLAMİ YARDIM VAKFI – ISLAMIC RELIEF TÜRKİYE             is an international aid and development charity, which aims to alleviate the suffering of the world’s poorest people. It is an independent Non-Governmental Organization (NGO) founded in Turkey 2018. As well as responding to disasters and emergencies, Islamic Relief promotes sustainable economic and social development by working with local communities – regardless of race, religion or gender

 

UİYV-Islamic Relief Turkey, invites sealed documents / profiles or pre-qualifications for the year 2022-2023 from the registered Service Provider(s) / Firm(s) and registered companies engaged in the below- mentioned trades in Turkey & Syria:

 

 • Hotels services (Accommodation, meeting, workshops, seminar etc.)
 • Office Equipment Dealers & Suppliers
 • Office Supplies, Stationary, Printing
 • Office and School furniture
 • Car Rental Services
 • Air Travel Agents (Domestic & international travels)
 • Money transfer companies / firms
 • Logistics companies (transportation, cargo service, warehousing, shipment clearance etc.)
 • Office Equipment Maintenance (Generators, Photocopiers, Computers, Printers).
 • General Order Suppliers.
 • Authorized dealers of computers, computers accessories & printer/photocopier toners.
 • Security companies.
 • Insurance companies (vehicles, other assets etc).
 • Medicines & Medical Equipment.
 • Livestock Suppliers.
 • Agricultural Supplies & Tools.
 • General Building Repair and maintenance.
 • Emergency Relief Goods (Food & Non-Food Items).
 • Website hosting and designing & social media.
 • Consultancy firms / individual.
 • Audit companies.
 • Cleaning & Hygiene companies.

 

Interested manufacturers/authorized dealers/ wholesales dealers /vendors/ suppliers are requested to provide complete profile of firm/company including the following documents.

 1. Name, permanent address, email address telephone and fax numbers of company/firm.
 2. Copy of ID of Owner / Board of Director
 3. Certificate of registration with Turkish Government
 4. Proof of registration with TAX department in Turkey.
 5. Proof of financial standings
 6. Bank certificate(s) and bank statement of last six months.
 7. List of Projects completed with nature, cost, and completion period in case of construction companies.
 8. List of plant, machinery & equipment in case of manufacturers
 9. An affidavit that the firm/company have not been in litigation/black listed by any client/government/semi government and autonomous body.
 10. Cover letter from the company mentioning the category for which applied (in original)
 11. Any other information considered appropriate

 

After evaluation the selected vendors will be formally informed for the selection of suppliers/vendors for year 2022-2023. UİYV reserve the right to accept or reject any or all the documents without assigning any reason whatsoever.

 

Last date for submission of profiles/documents is Tuesday- 05-July- 2022 at 23:55

 

Kindly note that this ad is an extension of the previously posted one. So, those who have already applied are not required to apply again.

 

Sealed documents should be sent to:

 

Procurement Committee,

ULUSLARARASI İSLAMİ YARDIM VAKFI – ISLAMIC RELIEF TÜRKİYE

Akşemsettin, Vatandaş Street. No : 22, 34080 Fatih/İstanbul

It can also be sent by e-mail to the following address:

ihale@islamicrelief.org.tr