Computer and Digital Equipment

« View all Tenders

Computer and Digital Equipment
Buyer Name: KOSGEB
Sector: Admin support service activities
Tender Link:
Location: Turkey
Opening Date: 11-May-2022
Closing Date: 01-Jun-2022
Closing Time: 09:00:00 GM+3

MAL ALIMI İHALE DUYURUSU

(İHALE NO: FRITII-KFW-2022-5- NCB-EQ2, KFW: 508309)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB- Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 Ulus / Altındağ- Ankara)

tarafından yürütülen, Alman Kalkınma Bankası (KfW) aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından fonlanmış olan, “Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi-FOSTER”) projesi kapsamında Bilgisayar ve Dijital Ekipman satın alınacaktır.

Bu alanda çalışan değerli firmalarımızı 65 adet dizüstü bilgisayar ve çeşitli dijital ekipman için teklif vermeye davet ediyoruz.

Teklif vermek için son tarih 01.06.2022 Saat 10:00 olup, teklifler Türkçe ve tek orijinal olarak kapalı zarfta sunulacaktır.

İhale dokümanları, firma ismi ve adresi belirtilerek aşağıdaki adresten elektronik olarak istenebilir:

projeyonetimi@kosgeb.gov.tr

 


 

TENDER ANNOUNCEMENT FOR GOODS

(TENDER NO: FRITII-KFW-2022-5- NCB-EQ2, KfW 508309)

Small and Medium Enterprises Development Organization of Turkey (T.C. Küçük ve Orta Ölçekli Işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlıği – “KOSGEB”, Hacı Bayram Mah. Istanbul Cad. No: 32 06050 Ulus / Altındağ- Ankara)

İntends to procure Computer and Digital Equipment for the execution of “Empowering the Private Sector to Foster Social and Economic Cohesion in Turkey-Foster” project funded by EU.

We invite the companies working in this field to bid for 65 ea laptop computers and various digital equipment.

The deadline for submitting bids is 01.06.2022 at 10:00; bids will be submitted in Turkish and in a single original in a sealed envelope.

Tender documents can be requested electronically from the address below, specifying the company name and address:

projeyonetimi@kosgeb.gov.tr