Yeni Rapor: Türkiye'de Suriyelilere Ait İşletmelerde Hayatta Kalabilirlik Analizi - Building Markets

Yeni Rapor: Türkiye’de Suriyelilere Ait İşletmelerde Hayatta Kalabilirlik Analizi

by Bora Arican
Aralık 26, 2023

Building Markets olarak, Türkiye’deki Suriyelilerin sahip olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİler) dünyasına ilişkin “Türkiye’de Suriyelilere Ait İşletmelerde Hayatta Kalabilirlik Analizi: En İyi İşleyen Yöntem Hangisidir?” başlıklı raporu yayınlamaktan gurur duyuyoruz. Rapor, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi  (TUYGAR) ile işbirliği içinde geliştirilmiştir.

Yerel ekonomilerin ince ayrıntılarını anlama ve ele alma konusundaki kararlılığımız bizi BÜ TUYGAR ile işbirliği yapmaya yöneltti. Bu ortak çaba, hizmet etmeyi hedeflediğimiz topluluklara derinlemesine yerleşmiş, yerel işbirlikçilerin uzmanlığını ve içgörülerini tasdik eden araştırmalar üretirken yerel ortaklıklara verdiğimiz değerin de bir kanıtıdır.

İçgörülere Yolculuk: Raporun Ortaya Çıkardıkları

Bilindiği üzere, KOBİler dünya çapında yerel ekonomiler üzerinde önemli bir etkiye sahip. Küresel çapta yerinden edilme ve Türkiye’deki iş ortamının karmaşık dinamikleri karşısında, Suriyelilerin sahip olduğu KOBİ’lerin hayatta kalmasını etkileyen faktörlerin anlaşılması, ilgili bir araştırma alanı haline geldi.

This report seeks to unravel the complexities Syrian entrepreneurs face and offer valuable insights. By focusing on business survival, we aim to contribute to a deeper understanding of the dynamics shaping the success or closure of these enterprises. Our analysis uncovered several key findings:

Bu rapor ile, Suriyeli girişimcilerin karşılaştığı güçlükleri ortaya çıkarmayı ve değerli bilgiler sunmayı ve işletmenin hayatta kalabilirliğine odaklanarak, bu işletmelerin başarısını veya başarısızlığını şekillendiren dinamiklerin daha da derinlemesine anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Analizimiz birkaç önemli bulguyu ortaya çıkarıyor: 

 • Bir KOBİ sahibinin konuştuğu dil sayısı, KOBİ’nin ihracat durumu, uygulanan pazarlama stratejilerinin sayısı ve bir banka hesabına sahip olmanın işletmenin hayatta kalması üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi olduğu halde, bir iş planına sahip olmanın veya yerel çalışan sayısının bu etkiyi yaratmadığı görülmüştür. 
 • KOBİ’ler, ekonomik kazanç ve ticari hayatta kalabilirliklerinin yanı sıra entegrasyonları ve refahları açısından da önemli sonuçlar doğuran benzersiz bir dizi engelle karşılaşmaktadır.
 • Türkiye’deki rekabetçi iş ortamı, zorluklarına rağmen KOBİ’ler için fırsatlar yaratmıştır.
 • Suriyeli kadınların hem çalışan hem de girişimci olarak Türkiye ekonomisine katılımı gözle görülür biçimde kısıtlı kalmıştır. 

 

Araştırmamızın sonuçları doğrultusunda Türkiye’deki Suriyeli KOBİ’lere de şu önerilerde bulunuyoruz:

 • Seçtiğiniz sektördeki iş deneyimi sayesinde bilinçli yatırımlara ve uyarlanabilir stratejilere olanak tanıyan içgörüler elde edin.
 • Mevzuatla ilgili karışıklıkların çözümünde ve destek konusunda sahip oldukların rolün öneminin farkında olan işini iyi bilen bir muhasebeciye ve avukata yatırım yapın.
 • Yerel uzmanlarla ortaklıklar kurun, yerelleştirme çabalarını teşvik eden ve Türkiye’de karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmek için onların bilgilerinden faydalanın.
 • Yerel dilde yeterlilik ve küresel genişleme için üçüncü bir dil edinme de dahil olmak üzere dilsel çeşitliliğin öneminin farkında olun.
 • İlk büyüme aşamasında başarı konusunda itibar oluşturmak için, ağızdan ağıza iletişim, doğrudan satış çağrıları ve sosyal medya kanallarını kapsayan çok yönlü pazarlama yaklaşımlarından yararlanın.
 • İşletmeniz uluslararası alanda büyüdükçe müşteri tabanınızı ve coğrafi erişiminizi çeşitlendirin. Müşteri tabanını tek bir pazarla sınırlı tutmak, olası bir kriz esnasında başarısızlık olasılığını artırır.
 • Kurumlarla, ticaret odalarıyla, yerel Arap ağlarıyla ve Building Markets gibi kuruluşlarla etkileşime geçin. Gelecekte işletmenizi büyütebilmek için, özellikle iş planlaması ve yönetimde sosyal beceriler geliştirme konusunda proaktif bir yaklaşım benimseyin.

 

Raporu İngilizce, Arapça veya Türkçe olarak okuyun.

Rapor özetini İngilizce, Arapça veya Türkçe olarak okuyun.

More from this author -

Latest News -