KOBİ'lerin Yerel Ekonomilerdeki Rolü: Dünya KOBİ Günü’nde Donör Desteğinin Önemini Kutluyoruz - Building Markets

KOBİ’lerin Yerel Ekonomilerdeki Rolü: Dünya KOBİ Günü’nde Donör Desteğinin Önemini Kutluyoruz

by Nawar Maarri
Haziran 27, 2024

Gelişen her toplumun kalbinde girişimcilerin hikayesi yatar – zorlukları fırsatlara çeviren, istihdam yaratan ve aileleri için daha iyi bir gelecek inşa eden bireyler. KOBİ’ler sadece birer işletme değil; yerel ekonomilerin can damarı ve toplumsal kalkınmanın belkemiğidirler.

Building Markets’ın devamlı ve stratejik desteği, girişimcileri zorlukların üstesinden gelmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için gerekli araç ve kaynaklarla donattı. Dünya KOBİ Günü’nde, bu işletmelerin yerel ekonomilerdeki etkilerine değineceğiz.

Ekonomik Etki: Building Markets’ın desteği sayesinde Türkiye’deki KOBİ’ler yaklaşık 11.000’in üzerinde istihdam yarattı ve ihaleler, ihracat, finansmana erişim, mentorluk ve eğitim hizmetleri yoluyla 50 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Bu ekonomik artış 21.500’den fazla aileye yardımcı olmakla kalmayıp, refahı toplum geneline yaymayı hedefledi ve topluluklar için istikrarlı bir gelir kaynağı sağladı.

Toplumsal Faydalar: KOBİ’leri güçlendirmenin yarattığı etki yalnızca ekonomik büyüme ile kalmıyor. Girişimci başarısını teşvik ederek, sosyal uyumu ve toplum direncini besliyoruz. Girişimlerimiz Suriyeli girişimciler ile ev sahibi toplumlar arasındaki bağları güçlendirerek karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik ediyor. Sonuç, herkesin gelişebileceği daha kapsayıcı ve canlı bir yerel ekonomi. 

Kriz Zamanlarında Destek: 2023 yılında yıkıcı depremler Türkiye ve Suriye’yi vurduğunda, birçok KOBİ çöküşün eşiğine geldi. Ancak desteğimiz ile birçok işletme hızla yeniden inşa edilip ekonomiye katkıda bulunmaya devam etti. Bu işletmelerden biri de Se Media‘ydı. Se Media’nın kurucusu Walaa Aktaa, evinden edilmiş olmasına ve bir sığınakta faaliyet göstermesine rağmen olağanüstü bir dayanıklılık sergiledi. Building Markets’ın desteği ve toplam 7.000 dolarlık hibe ile borçlarını kapattı, stoklarını yeniledi ve tekrar istikrar kazandı. Kararlılığı ve aldığı kritik yardım, işinin sadece ayakta kalmasını değil, aynı zamanda ailesini

Kadınları Güçlendirmek: Ötekileştirilen grupların, özellikle de kadınların güçlendirilmesi kapsayıcı kalkınma için oldukça önemli. Kadınlar kendi işletmelerini kurup büyütebildikleri zaman, geçim kaynaklarını artırma ve ailelerinin ve toplumlarının refahına yatırım yapma olasılıkları oldukça yüksek oluyor. Building Markets, amaca yönelik eğitim programları, mentorluk, mali yardım ve yerel yönetim organlarıyla işbirliği yoluyla kadınları her zaman destekliyor. Bu kaynaklara erişen kadınlar başarılı işletmeler kurup bu işletmeleri büyüterek istihdam yaratmakla kalmıyor aynı zamanda toplumlarındaki diğer bireylere de ilham kaynağı oluyor. 

Daha fazlasını keşfedin: Çalışmalarımızın dönüştürücü etkisini daha derinden anlamak için sizi, KOBİ’lerin dayanıklılık, yenilik ve etki hikayeleriyle hayat bulan Başarı Hikayeleri Kütüphanemizi keşfetmeye davet ediyoruz.

Türkiye’deki çalışmalarımız, Amerika Birleşik Devletleri’nin cömert hediyesi sayesinde mümkün olmaktadır.

More from this author -

Latest News -