Doğu Timor - Building Markets
2007’de kuruldu

Sürdürülebilir Pazar İnisiyatifi, 2007 ile 2011 yılları arasında Doğu Timor’da faaliyet yürüttü. Bu dönemde proje yerel pazarın gelişimi üzerinde ciddi etki yarattı.

Doğu Timor'da, mültecilere ve Doğu Timorlulara ait KOBİ'leri bularak, geliştirerek ve onların yeni müşterilere ve sermayeye ulaşmasını sağlayarak istihdam yaratıyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçlar:

 • 3,090

  Kaydedilen
  İşletme

 • $ 13,594

  Yapılan
  Sözleşme

 • $ 20,329,729

  Dolar
  Değeri Etkisi

Donors

Bağış yapın
erişimimizi ve etkimizi artırın

Building Markets’a bağışta bulunduğunuzda, kanıta dayalı ve ölçeklendirilebilir değişim için veri odaklı yaklaşıma yatırım yapmış olursunuz. Desteğiniz, Building Markets olarak çalıştığımız yerlerde etkimizi derinleştirmemize, yeni küresel pazarlara girmemize ve en ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam yaratılmasını hızlandırmamıza yardımcı olur.

Bağış Yapın

Ülke Bilgileri

Nüfus: 1,2 milyon (BM, 2010)

Diller: Tetumca, Portekizce

Para birimi: Dolar

Başlıca İhracat Ürünleri: Kahve, petrol

Kişi başı brüt milli gelir: 2.460 dolar (Dünya Bankası, 2009)

Alınan resmi kalkınma desteği:217 milyon dolar (OECD, 2009)

İnsani Gelişme Endeksi sıralaması: 189 ülke arasında 147. sırada (BM, 2010)

GSYİH’de tahmini büyüme: %7,4 (BM, 2009)

Doğu Timor'daki Ürünler ve Hizmetler

 • Yerel İşletme Rehberi
 • Eğitim
 • Eşleştirme
 • İhale Dağıtımı
 • Pazar Araştırması
 • Savunuculuk

Doğu Timor'daki Etkimiz

 • 13 binden fazla yerel işlemin gerçekleşmesini sağladı ve Timor ekonomisine 20 milyon dolardan fazla para yönlendirdi.
 • Doğrulama anketleri ve Building Markets Yerel İşletme Rehberindeki kayıtlar sayesinde, proje ekibi 952’si kadınlara ait olmak üzere 3 binden fazla Timorlu işletmeye görünürlük kazandırdı.
 • İhale Dağıtım Hizmetleri, 723 sözleşmeyi toplayarak ve yerel işletmelere duyurarak ihalelerde şeffaflık yarattı ve yeni iş fırsatlarına erişimi artırdı.
 • Building Markets’ın Doğu Timor’daki operasyonları arasında, ülkede benzersiz bir inovasyon olan mikro-eşleştirme de yer aldı. Bu hizmet, dokuz bölgede çalıştı ve ülkenin en yoksul ve en ıssız bölgelerinde daha küçük miktardaki binlerce işleme aracılık etti. Kırsal geçim kaynakları üzerinden anlamlı bir etki yaratmanın yanı sıra, Doğu Timor’un en büyük ticaret ortağı olan Endonezya ile iş ilişkilerinin yeniden kurulmasını sağladı.
 • İletişim ve savunuculuk çalışmaları sayesinde ekip, yerel satın alma profilini yükseltti ve Doğu Timor hükümetinin tam desteğini aldı.

Bağışçılar ve Ortaklar

 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners