Deprem Yardımı ve İyileşme Sürecinde KOBİ'lerin Rolü - Building Markets

Deprem Yardımı ve İyileşme Sürecinde KOBİ’lerin Rolü

by tariksabarek
Ağustos 21, 2023

Building Markets’in küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’lere) ilişkin anlık durum değerlendirmesinin bu baskısında, Suriyelilere ait işletmelerin, Şubat 2023’ün başlarında Türkiye’nin güneyinde ve Suriye’de 56.000’den fazla insanın ölümüne ve üç milyon insanın evlerinden olmasına yol açan bir dizi yıkıcı depremin ardından deprem yardımı ve kurtarma çabalarını destekleme konusundaki istekliliğine ve yeteneklerine odaklanıyoruz. Analiz, Türkiye’de büyük çoğunluğu (%96,1) Suriyelilere ait olan ve Suriyelilerin istihdam edildiği 2.500’den fazla KOBİ ile düzenli olarak güncellenen anketlere dayanmaktadır.

Raporu Oku

More from this author -

Latest News -