Çevresel Sürdürülebilirlik - Building Markets

Çevresel Sürdürülebilirlik

Myanmar’daki çalışmalarımız aracılığıyla, küçük işletmelerin yeşil işletme uygulamalarını benimseyebileceklerini ve atık yönetimi ve sürdürülebilir inşaat gibi çeşitli sektörler aracılığıyla iklim değişikliğinin azaltılmasına doğrudan katkıda bulunabileceklerini öğrendik. Küçük işletmelerin döngüselliği ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden, iklim açısından yararlı faaliyetlerde bulunmalarına yardımcı oluyoruz.

Rapor Yok.