Mohannad Altay - Building Markets
« Back
Mohannad Altay

Mohannad Altay

MEAL ve Program Sorumlusu

Mohannad, İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu olarak, bütün hizmetlerle ilgili izleme ve değerlendirmede en iyi uygulamaların kullanılmasını sağlamak üzere tüm ekiplerle koordineli şekilde çalışmaktadır. Ayrıca, farklı veri setlerini yönetmekte ve bu veri setlerini strateji geliştirme ve bilgi edinme amacıyla kullanılmak üzere ekiplere iletmektedir.

Mohannad, Building Markets’ta ilk olarak Doğrulama Yetkilisi olarak görev almış ve tüm sektörlerden KOBİ’leri doğrulama alanında çalışmıştır. Ardından sahadaki deneyimini KOBİ’lerin gelişmesine ve büyümesine katkı yapmak amacıyla kullanmak üzere İş Geliştirme Ekibine katılmıştır.