Zonglong Chen - Building Markets
« Back
Zonglong Chen

Zonglong Chen

Veri Analizi İstatistik Uzmanı

Zonglong Chen, Building Markets’a Nisan 2020’de Veri ve Araştırma Stajyeri olarak katılmıştır. Bu görevde araştırma projelerine katkı yapmakta, veri temizleme ve analiz faaliyetlerine destek vermektedir. Daha önce, analist olarak çalıştığı China Global Philanthropy Institute’ta, fon sağlayanların bilgilendirilmiş finansman kararları vermesine yardımcı olmak için sosyal bilimler araştırmaları yürütmüş ve bağış verilerinden bilgi toplamıştır. Zonglong, Fordham University’de Uygulamalı İstatistik ve Karar Verme alanında master derecesi almıştır. Hayırseverlik sektörünü daha veriye dayalı bir sektöre dönüştürmek ve sosyal değişim için verileri kullanmak konusunda azimle çalışmaktadır.