Kullanım Koşulları - Building Markets

Kullanım Koşulları

Building Markets’ın internet sitesi www.buildingmarkets.org’a (“İnternet Sitesi”) hoş geldiniz. İnternet Sitesi kullanımınız aşağıdaki Kullanım Koşullarına (“Koşullar”) tabidir. Bu İnternet Sitesine erişerek ve İnternet Sitesini kullanarak, bu Koşulları ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Bu Koşulları veya Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsanız, lütfen bu İnternet Sitesini kullanmayın.

Aksi belirtilmediği müddetçe bu İnternet Sitesiyle ilgili tüm haklar Building Markets’a aittir. Ticari kâr veya kazanç karşılığında bu İnternet Sitesinde şu an bulunan veya bundan sonra hazırlanabilecek herhangi bir içeriği hiçbir bir şekilde veya süreçte kullanmayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, aktarmayacağınızı, sergilemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, içerik üzerinden türevi eserler yaratmayacağınızı veya dağıtmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

Etkileşimli Alanlar
İnternet Sitesinde etkileşimli forumlar, haber grupları, bülten panoları veya diğer etkileşimli alanlar bulunabilir. Building Markets, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın etkileşimli alanlara erişiminizi engelleyebilir. Etkileşimli alanları kullanmanız sadece sizin sorumluluğunuzdadır.

Building Markets, bu İnternet Sitesinde görüntüleyebileceğiniz, bu İnternet Sitesi üzerinden erişebileceğiniz veya etkileşimli alanlarda paylaşılan her tür materyal, veri, iletişim, metin, görüntü, video, ses ve etkileşimli özellikler dahil olmak üzere içeriklerle (tümü “İçerik” olarak adlandırılacaktır) ilgili olarak, İçeriğin doğruluğu, gerçekliği, kalitesi, eksiksizliği veya güvenilirliği dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Building Markets, bu İnternet Sitesine herhangi bir kullanıcı tarafından iletilen hiçbir İçeriği veya Sitede ifade edilen hiçbir görüş, tavsiye veya öneriyi onaylamış sayılmaz.

Bu İnternet Sitesine İçerik ileterek, şu anda var olan veya bundan sonra üretilecek olan iletişimleri (veya bunlardan türetilecek herhangi bir eseri) tek başına veya herhangi biçimde başka eserlerin bir parçası olarak herhangi bir amaçla kullanması, çoğaltması, bu içerikten türevi eserler yaratması, değiştirmesi, tercüme etmesi, dağıtması, icra etmesi ve sergilemesi için Building Markets’a (ve haleflerine ve bağlı kuruluşlarına) telifsiz, süresiz, geri alınamaz, dünya çapında geçerli, münhasır olmayan, tamamen devredilebilir lisans ve hak vermiş (veya ilgili içeriğin sahibinin açıkça böyle bir hak verdiğini beyan etmiş) sayılırsınız. Bu lisans, tayin, alt lisans verme (çok kademeli alt lisanslar dahil olmak üzere) veya diğer yöntemlerle tamamen devredilebilir.

Kullanıcıların Davranışları
İnternet Sitesinde, Building Markets’ın kendi takdirine göre belirlediği üzere, karalayıcı, incitici, uygunsuz, yasak veya yasa dışı eylemlerde bulunmayacağınızı veya bu tür İçerik paylaşmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız. Sınırlandırıcı olmaksızın, karalayıcı, incitici, uygunsuz, yasak veya yasa dışı eylemler ve İçerik aşağıdakileri de içermektedir:

 • İnteraktif alanların Building Markets’a herhangi bir yükümlülük veya zarar getirebilecek şekilde ya da yerel, eyalet içi, ulusal veya uluslararası yasalara aykırı amaçlarla kullanılması.
 • Üçüncü şahısların fikrî mülkiyet haklarını, sahiplik haklarını veya sözleşmelerden doğan haklarını ya da gizlilik veya reklam haklarını ihlal edecek veya bozacak materyallerin paylaşılması veya farklı şekillerde yayılması.
 • Building Markets’ın kendi takdirine göre karar vereceği şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yasa dışı, düzmece, müstehcen, iftira niteliğinde, tehdit, taciz veya nefret içeren, pornografik, reşit olmayan kişiler için zararlı, yasa dışı faaliyetleri destekleyen veya farklı kişi veya kurumları utandırabilecek materyaller dahil olmak üzere Building Markets veya Web Sitesi için sakıncalı olan materyallerin paylaşılması veya farklı şekillerde yayılması.
 • Bir kişi hakkında kişisel bilgilerin veya kimlik bilgilerinin o kişinin açık rızası olmaksızın paylaşılması veya farklı şekillerde yayılması.
 • İstenmeyen iletilerin veya tartışılmakta olan konuyla ilgili olmayan ya da diyaloğun normal akışını bozan yorumların paylaşılması.
 • Reklam veya taleplerin, zincir mektupların, saadet zinciri tanıtımlarının, istenmeyen toplu e-postaların bu postaları almayı kabul etmiş olmayan kullanıcılarla ya da kişilerle paylaşılması veya farklı şekillerde yayılması.
 • Farklı kişi veya kurumların yorum paylaşmak veya yorumları görüntülemek için sizin kimlik bilgilerinizi kullanmalarına izin verilmesi.
 • Web Sitesinin güvenliğini veya düzgün çalışmasını bozmak veya ona müdahale etmek veya Web Sitesini farklı bir şekilde kötüye kullanmak.

İnternet Sitemizde bu Bölümü ihlal eder nitelikte materyaller paylaşan kişilerin kimliğini veya diğer bilgilerini bizden isteyen kolluk kuvvetlerinin taleplerini ve mahkeme kararlarının gereğini yerine getireceğiz.
Building Markets, bu Koşullara uyulmaması dahil olmak üzere herhangi bir nedenle etkileşimli alanlardaki İçerikleri izleme, kaydetme, düzenleme veya kaldırma hakkını saklı tutar ve Building Markets bu tip eylemlerle ilgili herhangi bir yükümlülük altına sokulamaz. Building Markets’ın, karalayıcı, incitici veya yasa dışı davranışlar dahil olmak üzere, üçüncü şahısların İçeriklerinden sorumlu tutulamayacağını ve bu konularda doğacak zarar veya kayıp riskinin tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Sorumluluk Reddi
Bu İnternet Sitesi ve bu İnternet Sitesinde bulunan tüm bilgi, ürün ve hizmetler “olduğu gibi” sunulmaktadır. Bu İnternet Sitesini veya bağlantılı bilgi, ürün ve hizmetleri kullanmakta sorumluluğun tamamen size ait olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Geçerli yasalar kapsamında uygulanabilir olduğu ölçüde, Building Markets ve halefleri ve bağlı kuruluşları, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya yasaları ihlal etmemeye ilişkin tüm güvenceler dahil olmak üzere, açıkça ya da örtülü olarak ifade edilen hiçbir temsil ve güvenceden sorumlu tutulamaz. Bu İnternet Sitesinde yer alan bilgi, ürün veya hizmetlere güvenmeniz konusunda riskin tamamen size ait olduğunu kabul etmiş ve bu İnternet Sitesinin işleyişine ve kullanımına ilişkin Building Markets ve bağlı kuruluşlar nezdinde açıkça veya örtülü olarak ifade edilen herhangi bir temsil ya da güvence konusunda sahip olabileceğiniz tüm haklardan feragat etmiş sayılırsınız.

Sorumluluğun Sınırlanması
İhmal dahil olmak üzere hiçbir durumda Building Markets veya halefleri veya bağlı kuruluşları, bu İnternet Sitesinin veya ilişkili bilgi, ürün veya hizmetlerin kullanılması veya İnternet Sitesini kullanılamamasıyla ilgili olarak herhangi bir taraftan gelen istemlerden kaynaklı zararlar dahil olmak üzere, her tür doğrudan, dolaylı, özel, cezai veya riskten kaynaklı zararlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

Building Markets ve halefleri ve bağlı kuruluşları, bu İnternet Sitesiyle bağlantılı üçüncü taraf sitelerin kullanımıyla ilgili zararlardan sorumlu tutulamaz.

Bazı yetki alanlarında belli güvencelerin sınırlanmasına veya tesadüfi ya da riskten kaynaklı zararlara ilişkin sorumluluğun sınırlanmasına izin verilmemektedir. Bu tür yetki alanlarında, Building Markets’ın yükümlülüğü yasaların izin verdiği en geniş ölçekle sınırlı olacaktır.

Zararların Karşılanması
Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, (1) İnternet Sitesini kullanmanız, (2) bu Koşulları ihlal etmeniz, (3) ihmalkâr veya hatalı davranmanız, (4) İnternet Sitesinden bağlantı verilen üçüncü taraflara ait internet sitelerine erişmeniz veya bu siteleri kullanmanız, (5) paylaştığınız içerikler, (6) sınırlandırıcı olmamak kaydıyla ticari marka, telif hakkı veya diğer mülkiyet veya gizlilik hakkı dahil olmak üzere üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeniz veya (7) herhangi bir kişi veya kurumun hakkını ihlal etmeniz ile bağlantılı olarak, sınırlandırıcı olmamak kaydıyla makul hukuki ve mali ücretler dahil olmak üzere, Building Markets’ın ve haleflerinin ve bağlı şirketlerinin eylem veya ihmalinden kaynaklı olup olmamasından bağımsız olarak, Building Markets’ı ve haleflerini ve bağlı şirketlerini ve yetkililerini, müdürlerini, çalışanlarını, gönüllülerini, temsilcilerini, lisans verenlerini ve tedarikçilerini her tür zarar, iddia, eylem veya talep, yükümlülük ve anlaşmaya karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul etmiş sayılırsınız.

Bu tazminat hükmü, üçüncü tarafların iddiaları ve bu Koşulların tarafları arasındaki iddialar için geçerlidir.

MÜLKİYET HAKLARI
Aksi belirtilmediği müddetçe, İnternet Sitesinin içeriği, İnternet Sitesindeki İçerik ve ticari markalar, hizmet markaları ve logoları dahil olmak üzere, Building Markets’ın veya üçüncü taraf lisans verenlerin mülkiyetindedir ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ve diğer ülkelerin yasaları kapsamında telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. İnternet sitesinde aksi açıkça belirtilmediği takdirde, Building Markets’ın ve/veya diğer ilgili sahiplerinin önceden yazılı izni olmaksızın İçeriği değiştiremez veya aktaramaz veya başka bir amaçla başka bir şekilde kullanamazsınız. Aşağıdaki koşullarda, sadece kişisel, ticari olmayan amaçlarla, İnternet Sitesinin sunulan işlevselliği üzerinden İçeriğe erişebilir ve İçeriği kullanabilirsiniz: (a) kullanım rekabet amaçlı veya İnternet Sitesini küçük düşürecek biçimde olmamalıdır ve (b) tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet uyarılarını değiştirmeden, olduğu gibi korumanız gereklidir. Lütfen bu sınırlı iznin herhangi bir zamanda geri alınabileceğini ve İnternet Sitesinin içeriğinin başka bir yerde yayınlanmasına yönelik bir onay içermediğini unutmayın.

İnternet Sitesinde herhangi bir yerde görünen diğer tüm ticari markalar ve hizmet markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Ticari marka ile birlikte ürün adı veya logonun görünmediği durumlarda, bu, Building Markets’ın veya işletmesinin ürünleri, özellikleri veya hizmet adları veya logoları üzerinde sahip olduğu fikri mülkiyet haklarından feragat edildiği anlamına gelmemektedir.

Eserinizin İnternet Sitesinde telif hakkı ihlali teşkil edecek şekilde yayınlandığını düşünüyorsanız, Dijital Binyıl Telif Hakkı Sözleşmesi kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri yasasının 17. maddesinin 512(c)(3) bendine uygun şekilde, aşağıdakileri de içeren bir tebligat gönderebilirsiniz (daha ayrıntılı olarak Amerika Birleşik Devletleri yasasının 17. maddesinin 512(c)(3) bendinde açıklandığı şekilde):

 • ihlal edildiği öne sürülen münhasır hakkın sahibi adına işlem yapma yetkisi bulunan kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
 • ihlal edildiğini öne sürdüğünüz telife tabi çalışmanın tanımı;
 • hak ihlaline neden olduğunu öne sürdüğünüz materyalin Web Sitesinde nerede bulunduğuna ilişkin açıklama;
 • adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;
 • söz konusu materyalin kullanılmasına materyalin telif sahibince, telif sahibinin temsilcisi tarafından veya kanunca izin verilmediğini düşündüğünüzü bildiren yazılı bir açıklama ve
 • bildirimde verilen bilgilerin doğru olduğunu ve yeminli ifade altında telif hakkı sahibi adına işlem yapma yetkisine sahip olduğunuzu belirten bir açıklama.

Lütfen tüm yazışmalarınızı aşağıda belirtilen adrese gönderin.

Site Yönetimi
İnternet Sitesinin içeriği herhangi bir zamanda, İnternet Sitesinin herhangi bir kısmındaki hata veya eksikliklerin düzeltilmesi dahil olmak üzere, değişikliğe uğrayabilir. Building Markets herhangi bir zamanda tarafınıza bildirimde bulunmaksızın, İnternet Sitesinin herhangi bir bölümünü geçici veya kalıcı olarak feshedebilir, değiştirebilir veya askıya alabilir. Building Markets, İnternet Sitesini desteklemeye veya güncellemeye devam etmek zorunda değildir.

Üçüncü Tarafların Bağlantıları
İnternet Sitesinde, Building Markets’e ait veya Building Markets’ın kontrolünde olmayan üçüncü taraf internet sitelerine bağlantılar yer alabilir. Building Markets, bu internet siteleri üzerinde kontrol sahibi değildir ve bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir (içerik, kullanım koşulları ve gizlilik politikası dahil). Bu bağlantıları takip ederek üçüncü taraflara ait internet sitelerini kullanmanız kendi sorumluluğunuzdadır.

İnternet Sitemiz üzerinden verilen bağlantılar size kolaylık olması için verilmiştir ve burada üçüncü taraflara bir bağlantı verilmesi hiçbir şekilde tarafımızca ilgili internet sitelerini veya içeriklerini onayladığımız şeklinde yorumlanamaz.

İnternet Sitemize bağlantı vermek isterseniz, sadece İnternet Sitemizin herhangi bir sayfasına veya kısımlarına bağlantı vermeniz ancak bunları kopyalamamanız kaydıyla ve aşağıdaki koşullara tabi olarak bağlantı verebilirsiniz:
(a) tarafımızla özel olarak üzerinde anlaşma sağlanmadığı sürece, hiçbir şekilde hizmet veya ürünleri onayladığımızı ima etmemeniz gerekir;
(b) bizimle ilişkinizi yanlış şekilde lanse etmemeniz veya bizim hakkımızda asılsız bilgi sunmamanız gerekir;
(c) size ait olmayan bir internet sitesinden bağlantı vermemeniz gerekir;
(d) internet sitenizin incitici, tartışmalı, fikri mülkiyet haklarını veya diğer kişilerin diğer haklarını ihlal eden veya Amerika Birleşik Devletleri yasalarına aykırı olan içerik içermemesi gerekir.
Eğer İnternet Sitemize bağlantı verirken bu maddeyi ihlal ederseniz, eylemleriniz sonucu oluşacak kayıp ve zararların tamamını tazmin etmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

Sözleşmenin Tamamı
Bu Koşullar ve Building Markets’ın Gizlilik Politikası, İnternet Sitesinin kullanımına ilişkin sizinle Building Markets arasındaki sözleşmenin tamamıdır ve Building Markets ile sizin aranızdaki sözlü veya yazılı diğer tüm mutabakatların üstündedir ve bunların yerine geçer. Lütfen Building Markets’in Gizlilik Politikasını gözden geçirin.

Devir
Bu Koşullar ve burada verilen tüm hak ve lisanslar tarafınızca başkalarına atanamaz veya devredilemez.

Yürürlükteki Yasa
İnternet Sitesinin veya içeriğinin uygun olduğu veya Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanılabileceği veya indirilebileceği şeklinde bir beyanda bulunmamaktayız. İnternet Sitesine ve/veya içeriğine erişmek Amerika Birleşik Devletleri dışındaki belli ülkelerde yasal olmayabilir. İnternet Sitesine Amerika Birleşik Devletleri dışından erişiyorsanız, bu sizin sorumluluğunuzdadır ve İnternet Sitesine eriştiğiniz ülkenin yasalarına uymaktan siz sorumlu sayılırsınız.

İnternet Sitemiz Building Markets tarafından Amerika Birleşik Devletleri, New York eyaletinde yaratılmıştır ve buradan kontrol edilmektedir. İnternet Sitesi ve içeriği ve bunlardan doğabilecek her tür ihtilaf New York Eyaletinin yasalarına göre ve Amerika Birleşik Devletleri’nin federal yasalarının geçerli hükümlerine göre yorumlanır ve değerlendirilir. İnternet Sitemizin kullanılması, kullanıcı tarafından buradaki eyalet mahkemelerinin ve federal mahkemelerin yargı yetkisinin kabul edildiği anlamına gelir.

Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi
Building Markets, herhangi bir zamanda ve kendi takdirine bağlı olarak, İnternet Sitesinde değiştirilmiş Koşulları yayınlayarak bu Koşullarda değişiklik yapabilir ve bu değişikliklerin sizi bağladığını kabul etmiş sayılırsınız. Tüm değişiklikler, yayınlandıktan hemen sonra geçerli kabul edilir. Bu Koşullarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını anlamak için koşulların en güncel versiyonunu düzenli olarak incelemeniz gereklidir.

Genel
İnternet Sitesinden veya uygulamalardan doğacak veya bunlarla ilgili her tür dava sürecinin, dava sebebi oluştuktan sonra bir (1) yıl içinde başlaması gerektiğini kabul etmiş sayılırsınız. Aksi halde, dava sebebinin kanuni yolları kalıcı olarak kapanmış sayılır.

İrtibat Bilgileri
Building Markets
[email protected]