Haiti - Building Markets
2009’da kuruldu

Haiti’deki Sürdürülebilir Pazar İnisiyatifi, yerel satın almanın önündeki engelleri azaltarak ve yerel işletmelerin yeniden inşa çabalarına katılımını artırarak yerel pazarın gelişimini desteklemeye başladı. Bunu başarmak için Building Markets, özel sektör için son derece zorlu bir ortamda alıcıların ve yerel işletmelerin bir araya gelerek iş yapabilmesi amacıyla farklı hizmetler kullandı.

Kurulduğu 2009 yılından bu yana, Haiti'deki Sürdürülebilir Pazar İnisiyatifi yerel pazarın gelişimini destekledi.

 • 3,966

  Kaydedilen
  İşletme

 • 1,023

  Eğitim alan
  İşletme

 • $ 28,763,865

  Yapılan
  Sözleşme

Donors

Bağış yapın
erişimimizi ve etkimizi artırın

Building Markets’a bağışta bulunduğunuzda, kanıta dayalı ve ölçeklendirilebilir değişim için veri odaklı yaklaşıma yatırım yapmış olursunuz. Desteğiniz, Building Markets olarak çalıştığımız yerlerde etkimizi derinleştirmemize, yeni küresel pazarlara girmemize ve en ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam yaratılmasını hızlandırmamıza yardımcı olur.

Bağış Yapın

Ülke Bilgileri

Nüfus: 9,7 milyon (BM, 2010)

Diller: Fransızca, Kreol

Para birimi: Haiti Gourdesi

Başlıca İhracat Ürünleri: Hafif imalat ürünleri, kahve, yağlar, mango (CIA World Factbook, 2012)

Kişi başı brüt milli gelir: 995 dolar (Dünya Bankası, 2009)

Alınan resmi kalkınma desteği: 1.12 milyar dolar (OECD, 2009)

İnsani Gelişme Endeksi sıralaması: 189 ülke arasında 170. sırada (BM, 2020)

GSYİH’de tahmini büyüme: %-7 (Dünya Bankası, 2010)

Haiti'deki Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz

 • Yerel İşletme Rehberi
 • Eğitim
 • Eşleştirme
 • İhale Dağıtımı
 • Pazar Araştırması
 • Savunuculuk

Haiti'deki Etkimiz

Kurulduğu 2009 yılından bu yana, Haiti’deki Sürdürülebilir Pazar İnisiyatifi yerel pazarın gelişimini destekledi. Bu inisiyatif şunları başardı:

 • 1332 yerel sözleşmenin yapılmasını sağladı ve 28 milyon dolardan fazla parayı Haiti ekonomisine yönlendirdi.
 • Doğrulama anketleri ve Yerel İşletme Rehberindeki kayıtlar sayesinde proje ekibi, 972’si kadınlara ait olmak üzere 3996 Haitili işletmeye çevrimiçi görünürlük kazandırdı.
  İhale Dağıtım Hizmetleri, 1000’den fazla sözleşmeyi toplayarak ve yerel işletmelere duyurarak, sözleşmelerde şeffaflık yarattı ve yeni iş fırsatlarına erişimi artırdı.
 • 1023 işletme eğitim aldı ve bu sayede satın alma süreçleri hakkındaki bilgi birikimini ve sözleşmeler için başarılı şekilde yarışma ve kazanma kabiliyetlerini geliştirdi.
 • Haiti’deki pazarda doğrulanmış yerel işletmeleri arayan alıcılar için 570 eşleştirme raporu oluşturdu.
 • *Kaynak: Building Markets, Haziran 2014

Bağışçılar ve Ortaklar

 • donors_and_partners
 • donors_and_partners