Raporlar ve Yayınlar - Building Markets

Raporlar ve Yayınlar

Programlarımızla ilgili raporlara, bünyemizde yürüttüğümüz araştırmalara ve Building Markets’ın bağışçılar ve ortakların talebiyle yaptığı araştırmalara göz atın.

S

Supplier Diversity & Procurement

C

COVID-19

 • COVID-19’un Türkiye, Ürdün ve Myanmar’daki KOBİ’lere etkisi     | İNGİLİZCE
 • COVID-19’un Türkiye’deki Suriyeli işletmelere etkisi – Rapor (2020)     | İNGİLİZCE
 • COVID-19’un Türkiye’deki Suriyeli işletmelere etkisi – Yönetim Özeti(2020)     | ARAPÇA
 • COVID-19’un Ürdün’deki küçük işletmelere etkisi     | İNGİLİZCE

F

Finansa Erişim

 • Türkiye’deki Suriyeli işletmelerin finansal piyasalardaki durumunun değerlendirilmesi (2020)     | İNGİLİZCE

H

Haiti

 • Business in Haiti’s Food and Beverage Sector (2011)     | İNGİLİZCE

İstihdam

 • Hikayenin İki Yüzü: Türkiye’deki Suriyeli KOBİ’ler üzerine bir pazar araştırması (2017)     | İNGİLİZCE

L

Lübnan

 • Pazar Raporu: Beyrut ve Lübnan’daki KOBİ’ler     | İNGİLİZCE

Sivil Toplum

 • Suriye’deki faaliyetlerin uzaktan izlenmesi ve değerlendirilmesindeki mevcut uygulamalar ve gelecek fırsatları Suriye’deki faaliyetlerin uzaktan izlenmesi ve değerlendirilmesindeki mevcut uygulamalar ve gelecek fırsatları     | İNGİLİZCE
 • Suriye’deki yerel yardım faaliyetlerini gerçekletirme: Suriye’li organizasyonların değerlendirmesi (2018)     | İNGİLİZCE

T

Türkiye/Suriye

 • 1 Yıl Sonra: Suriye’li girişimcilerin Türkiye’ye katkısını gözden geçirme (2018)     | İNGİLİZCE
 • Building Markets İşletme Yaşam Rehberi #1: Türkiye’deki bankacılık uygulamaları (2018)     | ARAPÇA | İNGİLİZCE
 • Building Markets İşletme Yaşam Rehberi #2: Türkiye’deki devlet yatırım teşvikleri (2018)     | ARAPÇA | İNGİLİZCE
 • COVID-19’un Türkiye’deki Suriyeli işletmelere etkisi – Rapor (2020)     | İNGİLİZCE
 • Dijitalleşme ortamını keşfetmek – Türkiye’deki Suriyeli KOBİ’ler için Bilgi Notu (2022)     | ARAPÇA | İNGİLİZCE | TÜRKÇE
 • Hikayenin İki Yüzü: Türkiye’deki Suriyeli KOBİ’ler üzerine bir pazar araştırması (2017)     | ARAPÇA | İNGİLİZCE | TÜRKÇE
 • KOBİ Snapshot: Deprem Yardımı ve İyileşme Sürecinde KOBİ’lerin Rolü (2023)     | ARAPÇA | İNGİLİZCE | TÜRKÇE
 • KOBİ Snapshot: Fatih’teki Suriyeli İş Yerleri (2021)     | ARAPÇA | İNGİLİZCE | TÜRKÇE
 • KOBİ Snapshot: Türkiye’deki Suriyeli İhracatçılar (2021)     | İNGİLİZCE
 • KOBİ Snapshot: Türkiye’deki, Suriyelilerin Sahibi Olduğu Mikro İşletmeler (2021)     | ARAPÇA | İNGİLİZCE | TÜRKÇE
 • KOBİ Snapshot: Türkiye’de Gıda Hizmetleri Sektöründe Hizmet Veren KOBİ’ler (2023)     | ARAPÇA | İNGİLİZCE | TÜRKÇE
 • KOBİ Snapshot: Türkiye’deki Suriyelilere ait İşletmelerde İstihdam Yaratma (2022)     | ARAPÇA | İNGİLİZCE | TÜRKÇE
 • KOBİ Snapshot: Türkiye’nin Güney Bölgesi’ndeki Suriyeli Küçük İşletmeler (2021)     | ARAPÇA | İNGİLİZCE | TÜRKÇE
 • Suriye’deki faaliyetlerin uzaktan izlenmesi ve değerlendirilmesindeki mevcut uygulamalar ve gelecek fırsatları Suriye’deki faaliyetlerin uzaktan izlenmesi ve değerlendirilmesindeki mevcut uygulamalar ve gelecek fırsatları     | İNGİLİZCE
 • Suriye’deki yerel yardım faaliyetlerini gerçekletirme: Suriye’li organizasyonların değerlendirmesi (2018)     | İNGİLİZCE
 • Türkiye – Suriye İş Ortaklıkları – Fırsat Yeni Doğuyor (2018)     | İNGİLİZCE | TÜRKÇE
 • Türkiye – Suriye İş Ortaklıkları Bölüm 2 – Devam Eden Fırsatlar (2020)     | İNGİLİZCE
 • Türkiye’de Tedarikçi Çeşitliliğinin El Değmemiş Potansiyeli (2021)     | ARAPÇA | İNGİLİZCE | TÜRKÇE
 • Türkiye’deki Suriyeli KOBİ’lerdeki kadın girişimci ve çalışanlar (2020)     | İNGİLİZCE
 • Türkiye’de Suriyeli Girişimciler İçin Yükselen ve Yüksek Değerli Sektörler(2022)     | ARAPÇA | İNGİLİZCE | TÜRKÇE

Ürdün

 • 2019: PR – Ürdün Eşleştirme Platformunu ve Şirket Rehberinin Başlangıcı     | İNGİLİZCE
 • COVID-19’un Ürdün’deki küçük işletmelere etkisi     | İNGİLİZCE
 • Hikayenin İki Yüzü Ürdün: Göçmen, Mülteci ve Ürdün’lü işletmelerin değerlendirilmesi (2019)     | ARAPÇA | İNGİLİZCE
 • Şirket Rehberi: Ürdün’ün yatırım ve Pazar fırsatları raporu – (February 2019)     | İNGİLİZCE