Ürdün - Building Markets
2018’de kuruldu

Bir pazarda, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler), istikrar, büyüme ve istihdam yaratmanın en kuvvetli itici güçlerinden biridir. Ürdün’de KOBİ’ler işletmelerin %97’sini oluşturmaktadır; tüm dünyada istihdamın %50’sinden fazlası KOBİ’ler tarafından yaratılmaktadır. Bu sektör geliştiğinde, yeni yatırımları çekebilir ve Ürdün’deki yüksek işsizlik oranı ve daha geniş anlamda ekonomik büyüme üzerinde ciddi bir olumlu etki yaratabilir. Özellikle mültecilerin liderliğindeki KOBİ’ler, diğer mültecileri de kayıtlı iş gücü piyasasına çeken bir istihdamın yaratılması için katalizör görevi görebilir. Ürdün’de bulunan mültecilerin sayısına ve ülkenin iş gücü piyasasındaki zorluklara bakıldığında, Ürdünlüler ve mülteciler için istihdam fırsatlarını artırmaya dönük çabalara öncelik verilmesi elzemdir.

Bu zorluğu ve fırsatı gören Ürdün hükümeti, "Ürdünlüler ve Suriyeli mülteciler için istihdam yaratırken aynı zamanda savaş sonrası Suriye ekonomisini destekleyerek, Suriyeli mülteci krizini yeni yatırımları çeken bir kalkınma fırsatına dönüştürmek" amacıyla Ürdün Mutabakatı'nı uygulamaya başladı.

 • 335

  Kaydedilen
  İşletme

Donors

Bağış yapın
erişimimizi ve etkimizi artırın

Building Markets’a bağışta bulunduğunuzda, kanıta dayalı ve ölçeklendirilebilir değişim için veri odaklı yaklaşıma yatırım yapmış olursunuz. Desteğiniz, Building Markets olarak çalıştığımız yerlerde etkimizi derinleştirmemize, yeni küresel pazarlara girmemize ve en ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam yaratılmasını hızlandırmamıza yardımcı olur.

Bağış Yapın

Ülke Bilgileri

 • Nüfus: 10,209 milyon (IMF, 2020)
 • Diller: Arapça
 • Para birimi: Ürdün dinarı (JOD)
 • Başlıca ihracat ürünleri: tekstil ürünleri, potasyum, fosfatlar, gübreler, sebze ve farmasötik ürünler
 • Kişi başı GSYİH: 4.330 dolar (Dünya Bankası, 2019)
 • Alınan resmi kalkınma desteği: 2,524 milyar (Dünya Bankası, 2018)
 • İnsani Gelişme Endeksi sıralaması: 189 ülke arasında 102. sırada (UNDP, 2018)
 • GSYİH’de tahmini büyüme: 2020’nin ilk çeyreğinde %1,3 (Dünya Bankası, 2020)


Bir Zorluk ve Bir Fırsat

Suriye’de devam eden çatışma Ürdün’ün ekonomisinde ve bölgesel ticarette ciddi aksamalara yol açtı; yıllık büyüme kriz öncesindeki ortalama seviyelerin oldukça altına indi. Ülke ayrıca şu anda dünyada kişi başına en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biri. Sonuç olarak, sınırlı kaynaklar daha da azaldı ve işsizlik ciddi seviyelere ulaştı. Hâlihazırda yüksek olan işsizlik oranı 2020’nin ilk çeyreğinde %19,3 iken aynı yılın ikinci çeyreğinde %23’e yükseldi (Dünya Bankası).

Aynı zamanda mülteciler pazara yeni beceriler getirdi, tüketicilerin talebini artırdı, tüketimi tetikledi ve yatırımları çekti. Bu yıl ihracatta, ülkeye para akışında ve turizmde artışın da ekonomiye fayda sağlayacağı tahmin ediliyor.

Ürdün'deki Ürünler ve Hizmetler

 • İşletme Doğrulama
 • Yerel İşletme Rehberi
 • Eğitim
 • Eşleştirme
 • İhale Dağıtımı
 • Pazar Araştırması

Ürdünlü ve Mültecilerin Liderliğindeki KOBİ'lere Görünürlük Kazandırmak için Pazar Analizi

 • 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen bu girişimde yüz yüze anketler yapıldı ve 350’den fazla Ürdünlü ve mülteci liderliğindeki işletme rehbere eklendi.
 • Pazar ve işletmelerle ilgili bilgiler ve Ürdün’deki girişimlerin büyümesini desteklemek için öneriler içeren, herkese açık bir rapor hazırlandı (raporun linki aşağıda verilmiştir).
 • Yüksek büyüme ve yatırım potansiyeli olan işletmeler tespit edildi.
 • Eşleştirme platformumuzda 300’den fazla KOBİ için her birine özgü çevrimiçi profiller oluşturuldu: https://buildingmarkets.org/.
 • KOBİ pazarı ve yatırım ihtiyaçlarını öne çıkaran bir Şirket Rehberi tasarlandı ve yayınlandı (rehberin linki aşağıda verilmiştir).

Ürdün'de bundan sonra ne olacak?

Building Markets aşağıdaki yöntemlerle Ürdün’deki çalışmalarını büyütmeyi planlıyor:

 • Doğrulanmış KOBİ ağını 350’den 2000’e çıkarmak.
 • Sözleşmeler için teklif verme ve kazanma, finansal yönetim, satış ve pazarlama gibi konularda bire bir danışmanlık hizmetleri ve giriş/ileri seviye için yüz yüze ve sanal eğitim kursları vermek.
 • İşletmelerin, COVID-19 döneminde ve sonrasında müşteri ve pazar araştırmalarını genişletmelerini sağlayacak dijital araç setlerine erişmesini sağlamak.
 • Alıcıların ihtiyaçları/gereklilikleri ile denenmiş tedarikçileri bir araya getirerek yerel satın alma ve harcama süreçlerini hızlandıran eşleştirme hizmetleri sunmak.
 • Yatırım veya kredi için iyi konumlanmış şirketleri tespit ederek sermaye akışı sağlamak.

Bağışçılar ve Ortaklar

 • donors_and_partners
 • donors_and_partners