Liberya - Building Markets
2011’de kuruldu

Sürdürülebilir Pazar Girişimi, Liberya’da yerel satın almanın önündeki engelleri kaldırarak, ulusal ve uluslararası alıcılar arasında ekonomik bağlar kurarak ve küçük ve orta büyüklükteki yerel işletmelerde (KOBİ’lerde) iş imkanları yaratarak kapsayıcı ekonomik büyümeyi destekledi.

Building Markets, uluslararası alıcılar ile Liberya'daki KOBİ'ler arasındaki engelleri azaltarak yerel işletmelerin değeri 92 milyon doların üzerinde olan 647 sözleşme almasını ve 4382 iş imkanı yaratmasını sağladı.

 • 4,639

  Kaydedilen
  İşletme

 • 1,228

  Eğitim alan
  İşletme

 • $ 92,872,110

  Yapılan
  Sözleşme

 • 4,382

  Oluşturulan
  İstihdam

Donors

Bağış yapın
erişimimizi ve etkimizi artırın

Building Markets’a bağışta bulunduğunuzda, kanıta dayalı ve ölçeklendirilebilir değişim için veri odaklı yaklaşıma yatırım yapmış olursunuz. Desteğiniz, Building Markets olarak çalıştığımız yerlerde etkimizi derinleştirmemize, yeni küresel pazarlara girmemize ve en ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam yaratılmasını hızlandırmamıza yardımcı olur.

Bağış Yapın

Ülke Bilgileri

Nüfus: 4,5 milyon (Dünya Bankası, 2015)

Diller: İngilizce, Mande, Kwa veya Mel dil gruplarına ait 29 Afrika dili

Para birimi: Liberya doları, ABD doları da kabul ediliyor

Başlıca İhracat Ürünleri: Elmas, demir cevheri, kauçuk, kereste, kahve, kakao

Kişi başı brüt milli gelir: 380 dolar (Dünya Bankası, 2015)

Alınan resmi kalkınma desteği: 744 milyon dolar (Dünya Bankası, 2014)

İnsani Gelişme Endeksi sıralaması: 189 ülke arasında 175. sırada (UNDP, 2020)

GSYİH’de tahmini büyüme: %3,8 (Dünya Bankası, 2016)

Liberya pazar fırsatları açısından zengin bir ülke. Son yıllarda, mineral, petrol, kauçuk, kereste ve palm yağı sektörlerinde tamamlanan veya devam eden milyarlarca dolarlık imtiyaz sözleşmeleriyle birlikte özel yatırımlar ciddi şekilde arttı. Bu yatırımın yerel kaynak kullanımı üzerinden daha geniş ekonomik büyümeyi desteklemesi için muazzam bir potansiyel bulunuyor. Bazı çok uluslu şirketler şimdiden yerel satın alımlarını artırmanın yollarını araştırıyor ve yatırımcılar yeni büyüme fırsatlarını belirlemeye giderek daha fazla ilgi gösteriyor.

Liberya'daki Ürünler ve Hizmetler

 • İşletme Doğrulama
 • Yerel İşletme Rehberi
 • Eğitim ve Mentorluk
 • Eşleştirme
 • İhale Dağıtımı
 • Pazar Araştırması

Yerel Firmalara ve Pazarlara Görünürlük Kazandırmak

Building Markets, Liberya’da 4600’den fazla KOBİ’nin ayrıntılı işletme profilini topladı. Bu bilgiler, yerel firmaları yeni iş fırsatlarıyla buluşturmak ve sunulacak ürün ve hizmetler için bilgi toplamak amacıyla pazardaki trendleri, zorlukları ve fırsatları belirlemek üzere kullanılıyor.

 • Building Markets ağında bulunan tüm KOBİ’lerin güncel profillerini içeren yerel bir işletme rehberi oluşturuldu ve devam ettirildi;
 • Liberya’daki madencilik sektörüne ilişkin ilk derinlemesine inceleme raporu ve ormancılık sektöründe kerestenin değer zincirine ilişkin bir araştırma hazırlandı ve yayınlandı;
 • İmtiyaz bölgelerinde çatışmaları tetikleyen unsurları ve özel sektörün olası çatışmaları nasıl bertaraf edebileceğini tespit etmek için araştırmalar yapıldı;
 • KOBİ ağı kullanılarak Ebola hastalığının yerel ekonomi ve Sierra Leone ve Gine ile sınır ötesi ticaret üzerindeki etkisi araştırıldı;
 • Liberya ekonomisinin anlık görünümünü sunan bir yıllık Pazar Genel Görünüm Raporu yayınlandı;
 • Liberya İstatistik ve Coğrafi Bilgi Hizmetleri Kurumu (LISGIS) ile çalışılarak kurumun yerel ticaret sektörü hakkında veri toplamada uzmanlık ve analiz seviyesi artırıldı.

Kapasite Geliştirme

Building Markets, KOBİ’lerin rekabetçiliğini ve başarısını artırmak için onlara farklı alanlarda temel ve ileri seviye eğitimler veriyor. Eğitim konuları arasında satın alma standartları, finansal okuryazarlık, işletme ve iş planlaması, satış ve pazarlama, çevresel farkındalık ve uygulamalar ile müşteri hizmetleri yer alıyor.

 • 1228 işletmeye (%75’i kadınlara ait veya kadın yönetiminde olmak üzere) eğitimler vererek işletme bilgilerini iyileştirmelerine, başarılı şekilde sözleşmelere teklif verme ve sözleşmeleri kazanma kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı oldu.
 • Humanity United tarafından finanse edilen Tedarikçi Çeşitlilik Projesi, Liberya’daki iş gücünün uluslararası şirketlerin sunduğu ekonomik fırsatlardan faydalanma becerisini geliştiriyor ve buna karşılık bu şirketleri yerel tedarik zincirleri, kapasite ve geçim kaynakları oluşturmaya teşvik ediyor;
 • Tedarikçi Çeşitlilik Projesi, aynı zamanda özellikle risk altındaki gençlere geçim kaynakları konusunda beceriler kazandırmak amacıyla Liberya’daki yüksek öğretim kurumlarında mesleki eğitim ve girişimcilik eğitimi programlarının entegre edilmesini destekliyor.

KOBİ'leri Tedarik Zincirleri ve Yatırımla Buluşturmak

Building Markets, yerel KOBİ’leri tedarik zincirlerine entegre eder ve aşağıdaki faaliyetler üzerinden tedarikçilere, alıcılara ve yatırımcılara değerli bilgiler sunarak yerel KOBİ’leri büyüme fırsatlarıyla bir araya getirir:

 • Tedarikçilerin fırsatlara daha fazla erişmesini sağlamak, alıcıların başvuru havuzunu genişletmek ve sözleşmelerde daha fazla şeffaflık sağlamak için 5000’den fazla ihaleyi basılı kopyalar, SMS ve e-posta üzerinden KOBİ ağına duyurdu;
 • ExxonMobil ile birlikte çalışarak, derinlemesine kapasite analizleri yapmak, yerel tedarikçilerin kapasiteleriyle ilgili tavsiyeler sunmak ve teknik eğitimleri geliştirmek gibi yollarla nitelikli yerel tedarikçilerin yer aldığı bir havuz oluşturdu;
 • BHP Billiton imtiyaz bölgelerinin çevresinde yaşayan topluluklarda yer alan tedarikçilere hedefli destek sundu ve BHP’nin satın alma ekibiyle birlikte çalışarak yerel sözleşme fırsatlarını tespit etti;
 • Yüzlerce kilit paydaşın bir araya gelerek KOBİ’lerle ilgili zorlukları ve fırsatları tartıştığı yıllık MKOBİ Konferanslarına ve Ticaret Fuarlarına katıldı;
 • 5 bölgede 28 İşletme Bağlantıları Etkinliğine ev sahipliği yaparak alıcıların ve tedarikçilerin iş fırsatlarını değerlendirmek için bir araya gelmesini sağladı;
 • 280’den fazla İşletme Bağlantı Raporu oluşturdu.

Bağışçılar ve Ortaklar

 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners