Mozambik - Building Markets
2013’te kuruldu

Mozambik’te son yıllarda ekonomik büyüme belirgin şekilde artsa da, bu büyüme büyük oranda iç pazarı sınırlı şekilde kullanan doğal kaynak ‘mega projelerine’ dayalı oldu ve dolayısıyla yoksulluğun azaltılması konusunda bir etki yaratmadı. Aynı zamanda, gelişmekte olan ve sınır ekonomilerde iş imkanlarının %86’sını yaratan KOBİ’ler, resmi kredilere erişemiyor ve bu durum, KOBİ’lerin Mozambik pazarında ortaya çıkan fırsatlar için rekabet etme gücünü büyük oranda kısıtlıyor.

Building Markets, Mozambik'teki yerel firmalar ile finansman sağlayanlar arasındaki hayati bağı kurmak için A2F programını başlattı.

 • 362

  Kaydedilen
  İşletme

 • 255

  Eğitim alan
  İşletme

 • $ 12,504,564

  Yapılan
  Sözleşme

Donors

Bağış yapın
erişimimizi ve etkimizi artırın

Building Markets’a bağışta bulunduğunuzda, kanıta dayalı ve ölçeklendirilebilir değişim için veri odaklı yaklaşıma yatırım yapmış olursunuz. Desteğiniz, Building Markets olarak çalıştığımız yerlerde etkimizi derinleştirmemize, yeni küresel pazarlara girmemize ve en ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam yaratılmasını hızlandırmamıza yardımcı olur.

Bağış Yapın

Ülke Bilgileri

Nüfus: 29 milyon (Dünya Bankası, 2014)

Diller: Portekizce (Resmi dil), Swahili, Makhuwa

Para birimi: Mozambik metikali (MZN)

Başlıca ihracat ürünleri: Alüminyum, karides, kaju, pamuk, şeker, narenciye, kereste; yüksek gerilimli elektrik sistemi

Kişi başı brüt milli gelir: 630 dolar (Dünya Bankası, 2014)

Alınan resmi kalkınma desteği: 3,9 milyar dolar (Dünya Bankası, 2013)

İnsani Gelişme Endeksi sıralaması: 185/187 (BM, 2014)

GSYİH’de tahmini büyüme: %7,4 (Dünya Bankası, 2014)

Bir milyon kişinin öldüğü ve beş milyon kişinin yerinden edildiği kanlı iç savaştan yirmi yıl sonra, Mozambik halkının yarısından fazlası hala yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Mozambik’te son dönemdeki makro-ekonomik büyüme kapsayıcı değildi ve geniş tabanlı, özel sektör liderliğinde ekonomik ve toplumsal kalkınma vaadi gerçekleşmedi. Mozambiklilerin büyük çoğunluğu asgari geçimlik tarım sektöründe ve kayıt dışı veya rekabetçi olmayan, düşük nitelikli hizmet sektöründe çalışıyor. Kayıtlı sektörde iş imkanları sınırlı olduğundan 9 milyon kişilik iş gücü hızla büyürken, ülkenin genç nüfusu (nüfusun %45’i 15 yaşın altında) olgunlaşıyor ve orta öğretime erişimin artmasından faydalananlar iş arayışında.

Mozambik’teki iş gücüne her yıl 300 binden fazla kişinin katılması ile toplam iş gücünün 2030’da 15 milyon, 2040’ta ise 20 milyona ulaşması bekleniyor. Bu durum, özel sektörün pazara girerken bu insan sermayesini taşımaya hazır olmasını sağlayacak etkili stratejileri gerekli hale getiriyor.

Mozambik'teki Ürünler ve Hizmetler

 • İşletme Doğrulama
 • Eğitim
 • Kredi Danışmanlığı
 • Kredi Kolaylaştırıcılığı

Yerel Firmalara ve Pazarlara Görünürlük Kazandırmak

Building Markets, %53’ü kadınlara ait veya kadınların yönetiminde olmak üzere 800’den fazla KOBİ’den oluşan bir ağ kurdu. Bu bilgiler, yerel firmaları yeni iş fırsatlarıyla buluşturmaya, pazardaki trendleri ve zorlukları belirlemeye, hizmetlerin ve partnerliklerin tasarımı ve geliştirilmesi için bilgi sağlamaya yardımcı oluyor:

 • KOBİ’lerin bankalar, hükümet yetkilileri ve KOBİ finansmanındaki diğer paydaşlarla bir araya gelmesi için fırsat yaratmak amacıyla düzenli bilgilendirme ve ağ kurma etkinliklerine ev sahipliği yaptı;
 • Mozambik’te 8 banka ile birlikte çalışarak KOBİ’lerin finansmana erişimindeki eksiklikleri tamamlayacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için savunuculuk yaptı;
 • Mozambik’te Talep ve Fırsat Analizi ve iş bağlantıları hakkında bir analiz hazırladı ve yayınladı;
 • KOBİ’lerin 12,5 milyon dolar tutarında yeni krediye ulaşmasına yardımcı oldu.

Kapasite Geliştirme

Building Markets, KOBİ’lere iş planlaması, müşteri hizmetleri, pazarlama, finansal yönetim, kayıt tutma ve satın alma gibi alanlarda yönetim kapasitelerini geliştirmeleri için eğitimler verir. KOBİ’lere kredi başvuru sürecinde yardımcı olmak amacıyla kredi danışmanlığı hizmetleri de sunulur.

 • 500’den fazla KOBİ program boyunca bir eğitim oturumuna katıldı. Finans eğitimi kurslarına, teknik bilgi birikimini geliştirmek isteyen banka personeli de katıldı;
 • Tüm eğitim oturumlarında cinsiyet eşitliği ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda bilgiler içeren modüller yer alıyor;
 • Kredi danışmanlığı hizmetleri arasında kredi niyet mektuplarının hazırlanması, uygunluğu sağlamak amacıyla kredi alanların bağımsız şekilde izlenmesi ve kredi süresi boyunca sürekli danışmanlık verilmesi yer alıyor.

Yerel KOBİ'leri Finansal Hizmetlerle Buluşturmak

Yerel ve uluslararası ortaklıklarımız sayesinde Building Markets olarak uygun görülen işletmelerin risk profilini iyileştiren, kredi teminatı gibi finansal araçları düzenliyor ve uyguluyoruz:

 • Bankalarla kredi kolaylıklarını görüştü ve KOBİ’lerin 81 kredi başvurusunda bulunmasına yardımcı oldu;
 • Thembani Uluslararası Garanti Fonu ile birlikte çalışarak, kredi başvurusu yapan KOBİ’lere 4 milyon dolardan fazla teminat sağladı;
 • KOBİ geliştirmeden sorumlu hükümet kurumu olan Instituto para Promoção de Pequenas e Médias Empresas (IPEME) ile ortaklık başlattı.

Kadın Girişimciler Pazarın Başarısı İçin Kilit Öneme Sahip

Bir ülkenin ekonomik kalkınmasının başarısında kadınlar hayati bir bileşendir ve özellikle tarımdaki iş gücünün %87’sinden fazlasının kadın olduğu Mozambik örneğinde de bu durum geçerlidir.

 • Ağımızdaki KOBİ’lerin %53’ü kadınlara ait veya kadınlar tarafından yönetiliyor;
 • Genel KOBİ dünyasına yönelik etkinliklere ek olarak, kadın girişimcilere daha hedefe yönelik destek vermek üzere bu grup için özel olarak etkinlikler düzenlendi;
 • Program kapsamında onaylanan kredilerin %40’ı kadınlara ait veya kadınların yönettiği işletmeler içindi.

Bağışçılar ve Ortaklar

 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners
 • donors_and_partners