Dil Öğrenmek Kültürler Arası Köprüler Kurar - Building Markets

Dil Öğrenmek Kültürler Arası Köprüler Kurar

by Nawar Maarri
Ağustos 16, 2023

Türk bir profesör olan Murad Kılıç, eğitimin gücüne güçlü bir şekilde inanan birisi. Savaştan önce Suriye’de Halep Üniversitesi’nde 13 yılını anadili Türkçe olmayanlara Türk dili ve edebiyatı öğreterek geçirdi. Çatışma çıkınca Murad memleketi Gaziantep’e döndü ve şehrin üniversitesinde profesör olarak çalışmaya başladı.

Kültürler arası bir eğitimci olarak benzersiz deneyimi, onun bakışını şekillendirmeye yardımcı oldu, mültecilerin dil öğrenimi yoluyla entegre olmalarına yardımcı olmak istedi. Böylece 2014 yılında Murad, Anadolu Lugat Eğitim Merkezi’ni açtı. Geçimlerini sağlamaya yardımcı olabilecek temel kaynaklara erişmelerini istediği eski öğrencilerine karşı bir sorumluluk hissetti.

Murad o zamandan beri Gaziantep’teki sayısız Suriyeli mülteciye paha biçilmez bir destek verdi. Bunlar arasında üniversiteye veya uluslararası öğrencilere yönelik diğer eğitim programlarına hazırlanan genç yetişkinler de var. Murad, Suriyeli tüccarlara ve diğer gruplara Türkçe eğitimi sunmak için yerel yönetim ve Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Göç İdaresi gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklık yapmaktan gurur duyuyor. Bu ortaklıklar sayesinde Murad, sadece iki yılda üniversite öğrencileri, yetimler ve 1062 kadın da dahil olmak üzere birçok kişinin hayatını olumlu yönde etkilemeyi başardı.

Şu anda başkanlığını kızı Sümeyra’nın yaptığı Anadolu Lugat Eğitim Merkezi’nin 2023’te 4000 kadına hizmet vermek gibi büyük hedefleri var. Murad’ın kadınlarla ve yetimlerle yaptığı çalışmalar, Gaziantep’te dil öğrenimini ve mültecilerin entegrasyonunu destekleme taahhüdünü sürdürmesinde etkili oldu.

Sunulan çeşitli program ve hizmetler aracılığıyla merkez, Türk ve Suriye halkı arasında sosyal uyum ve anlayışın geliştirilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda mültecilere yeni beceriler kazanmaları, Türkiye’deki yeni yaşamlarını yönlendirmeleri iş ve eğitim hedeflerine yönelik çalışmaları için fırsatlar sağladı.

Merkez ilk açıldığında başarıya giden yolculukları zorluklarla doluydu.

“Çalışmaya ilk başladığımızda Türkiye’de Suriyelilere yönelik önyargıların yaygın olması nedeniyle zorluklarla karşılaştık. Bu engelleri aşmak için 25 Suriyeli tarım işçisine Türkçe öğrettik ve Türk tarım işçileri ile yan yana çalışmalarını sağladık, böylece birbirlerinden öğrenip anlayabilmelerine yardımcı olduk. Bu, karşılıklı anlayışı teşvik etmek ve önyargıyla mücadele etmek için önemli bir adımdı.” diyor Sümeyra.

Gaziantep’in yanı sıra Hatay, Osmaniye, Kilis ve Mersin’de de eğitim merkezleri açıldı. Büyümesini daha da ileriye götüren merkez, kısa bir süre önce  uluslararası bir sivil toplum kuruluşu ile büyük bir ihaleyi kazanmasına yardımcı olan Building Markets’in ihale hizmetinden yararlandı.

Anadolu Lugat Eğitim Merkezi, Building Markets ile hizmetlerini dünya çapında yaygınlaştırarak kültürler arası eğitimde uluslararası bir aktör olmayı hedefliyor.

Sümeyra, özellikle Türkiye’deki Suriyelilere yardım ederek yerel toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmaktan gurur duyuyor. “Yeni insanlar yeni fikirler getirir. Gaziantep’te ticaret canlandı ve çeşitli endüstriler büyümeye devam ederek hem yerel topluluğa hem de bir bütün olarak ekonomiye fayda sağlıyor. Türkçe ve Arapça eğitimler sunan Anadolu Lugat Eğitim Merkezi, kültürler arası alışverişi teşvik etmek için kültürler arasında bir köprü görevi görerek anlayış ve bağlantıyı geliştirmek için sıcak bir yerdir.”

Tags : Success Story

More from this author -

Latest News -