Kapsayıcılığı Güçlendirmek: Ahmed Hamza'nın İşyerinde Dönüştürücü Çeşitliliğe Yolculuğu - Building Markets

Kapsayıcılığı Güçlendirmek: Ahmed Hamza’nın İşyerinde Dönüştürücü Çeşitliliğe Yolculuğu

by Sedanur Albaş
Aralık 15, 2023

Arka Plan: Bacağında doğuştan engeli olan Ahmed Hamza’nın hikayesi gerçek bir dayanıklılık hikayesi örneği. Ahmed ve ailesi, Ahmed lise son sınıftayken Suriye’den Türkiye’ye taşındı. Türkiye’ye geldikten sonra Ahmed, lisans eğitimini işletme alanında tamamladıktan sonra, uluslararası ticaret alanında yüksek lisans yaparak özverisini ve öğrenme arzusunu ortaya koydu.

Çeşitli Mesleki Roller: Ahmed, aile şirketinde çalışmaya başlamadan önce, muhasebeci ve yönetici olarak farklı işlerde çalıştı. Bu deneyimleri sayesinde, iş süreçleri ile ilgili bilgi edindi ve engellilik ve iş yeri dinamikleri arasındaki ilişki hakkında bir perspektif geliştirdi.

Zorluklarla Güçlenmek: Ahmed’in kariyerinin ilk yılları, işverenlerin engelli bireylerin özel yeteneklerini tanıma konusundaki eksiklikleri sebebiyle yaşadığı zorluklar ile geçti. Tüm bunlara rağmen Ahmed, her zaman bu engelleri aşarak güçlenmenin ve engelli bireylere üretken olmaları için ihtiyaç duydukları zamanı ve desteği sağlamanın önemini vurguladı.

Aile Şirketine Geçiş: Kariyerindeki bu çeşitli deneyimlerden sonra, Ahmed’in yolculuğu, 2016’da köklü aile şirketi Hala Style’a katılmasıyla önemli bir dönemece girdi. Suriye’de gelinlik dikimi konusunda uzmanlaşmış olan bu şirkette yönetici olarak görev yapan Ahmed’in aile şirketine katılma kararı, kısmen, engelinden dolayı yaşadığı zorluklardan ve uygun çalışma ortamının yetersizliğinden kaynaklanıyor.

Güçlendirici Yetenekler: Ahmed, engelli bireylerin benzersiz yetenekleri fark edildiği takdirde, iş yerlerinin başarısına önemli katkılarda bulunabileceklerini düşünüyor. Geleneksel üretkenlik anlayışının ötesine geçerek, engelli bireylerin sahip oldukları özgün yeteneklere odaklanmanın önemini vurguluyor.

İşyerlerinin Erişilebilir Hale Getirilmesi ve Basit Çözümler: Ahmed, kendi deneyimlerinden yola çıkarak basit ve uygun maliyetli iş yeri düzenlemeleri ile engelli bireylerin bağımsız ve bütünlüklerini koruyacak şekilde çalışmalarının sağlanabileceğinin altını çiziyor.

Kapsayıcılığın Olumlu Bir Örneği: Ahmet bir yöneticinin işbirliği ve anlayışının nasıl önemli bir etki yaptığını kendi kariyerinden örnek vererek açıklıyor. Ahmed, bir önceki görevinde anlayışlı bir nakliye şefinin yanında çalışıyordu. Yöneticisi, Ahmed’in hareketlilik konusunda zorlandığını farkedip proaktif adımlar attı. Örneğin, Ahmed’in denetleme yapmak için iki kat aşağı inmesini istemek yerine, gerekli bilgilerin Ahmed’in ofisine gönderilmesini sağladı. Bu düşünceli davranışı, küçük düzenlemelerin önemini vurgulamakla kalmadı, aynı zamanda işbirlikçi uygulamaların üretkenlik ve ekip uyumuna olumlu etkisini ortaya koydu.

İş yeri değişiklikleri için savunuculuk yapan Ahmed, basit düzenlemelerin engelli bireylerin bütünlüğü için oldukça önemli olduğuna inanıyor. İş yerlerinin erişilebilir hale getirilmesi, bireylerin bağımsız ve sürekli yardıma ihtiyaç duymadan çalışabilmelerine zemin hazırlıyor. Ahmed, bu değişiklerin yalnızca kişisel özerklik değil aynı zamanda iş dünyasında kapsayıcılık ve destek kültürünü geliştirmesi bakımından da hayati öneme sahip olduğunu düşünüyor.

Destekleyici Bir Toplum için Savunuculuk: Ahmed, engelli bireylerin istihdamı konusunda farkındalık yaratmak ve savunuculuk yapmakta sivil toplum kuruluşlarına büyük rol düştüğünü vurguluyor. Destekleyici bir toplumun, kapsayıcılığı önceliklendiren ve farkındalığı artırmak için kampanyalar düzenleyen kuruluşlar ile başladığına inanıyor.

Aile, Toplum ve İş yeri Sorumluluğu: Ahmed, engelli bireyleri destekleme sorumluluğunun aileden başlayıp topluma ve iş yerine kadar uzandığını belirtiyor. Bu kolektif çabanın herkesin gelişebileceği bir ortam yaratmada vazgeçilmez olduğuna inanıyor.

Sonuç: Ahmed Hamza’nın yolculuğu, KOBİ’lerde kapsayıcılığın dönüştürücü etkisinin güzel bir örneği.. Onun deneyimleri, engelli bireylerin keşfedilmemiş potansiyelinin altını çizerken, daha üretken bir işyeri için basit düzenlemelerin önemini ortaya koyuyor. Ahmed, engelli bireylerin işe alınmasını aktif olarak teşvik ederken, bu çağrısını diğer KOBİ’ler ve toplumun diğer kesimleri için de tekrarlıyor. 

Ahmed, engelli bireyler için istihdam yaratmanın yalnızca onlar için değil aynı zamanda bütün toplum için avantajlarını vurgularken; kapsayıcılığın yalnızca bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda toplumu bütünüyle başarıya götürecek bir yol olduğunu söylüyor.

More from this author -

Latest News -