Yeni Rapor: Yerel Mülkiyet Perspektifinden Kalkınma Yardımının Etkinliğini Keşfetmek - Building Markets

Yeni Rapor: Yerel Mülkiyet Perspektifinden Kalkınma Yardımının Etkinliğini Keşfetmek

by Sedanur Albaş
Temmuz 5, 2023

Geçtiğimiz on yıllar boyunca, uluslararası yardımdan yararlananlar ve uluslararası toplum, sağlanan yardımların genellikle hedeflenen yararlanıcılardan kopuk olduğu konusundaki endişelerini dile getirdiler. Artık uluslararası toplum tarafından, yardım alıcılarının yardımın geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülebilirliği sürecine dahil edilmesi gerektiğine dair artan bir kabul var.

Building Markets olarak biz, yerel bilgi ve işbirliğinin öneminin farkındayız. Üç kıtadaki geniş ortak ve işbirlikçi ağımızla, ilgili programları ve hizmetleri geliştirmek için yerel uzmanlığa güveniyoruz. İşletmelerin büyümesini artırmaya ve etkili çözümler sunmaya çabalarken, yerelleştirmeyi ve kapsayıcı ortaklıkları benimsemeye kararlıyız.

Bu rapor, kuruluşlara yerelleşme stratejilerini takip etmeleri için değerli bilgiler sağlayarak, yerelleştirme hakkındaki literatürden önemli içgörüleri paylaşmayı amaçlamaktadır. Önde gelen uluslararası anlaşmalar araştırmasıyla, yerel ve uluslararası STK ortaklıklarında karşılaşılan zorlukları vurgulamakta ayrıca yerel mülkiyeti ve kapasite geliştirmeyi teşvik edecek çözümleri ortaya koymaktadır.

Ek olarak, yerelleşmeyi ölçmenin önemini tartışarak ilerlemeyi değerlendirmek için performansa dayalı bir yaklaşım sunmaktadır.

Raporu Okuyun

More from this author -

Latest News -