Hilal Paksoy - Building Markets
« Back
Hilal Paksoy

Hilal Paksoy

Finans ve İdari İşler Direktörü

Finansal liderlik ve muhasebe alanında 15 yıldan fazla deneyim sahibi bir Yeminli Mali Müşavir (YMM) olan Hilal, etkili finansal stratejiler ve yönetim sistemleri uygulama konusunda yetkindir. Harcama yönetimi, hibe optimizasyonu ve risk ve insan yönetimi alanlarında yeni ve/veya iyileştirilmiş yaklaşımlar tasarlamak ve uygulamak için çalışmıştır. Hilal, İngiltere ve Türkiye’den çifte vatandaşlık sahibidir ve Türkçe ve İngilizceyi akıcı şekilde konuşmaktadır. Uzun yıllar kâr amacı gütmeyen sektörde hibelerin finansal yönetiminde uygulanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri (GAAP) konularında donanımlıdır. Başlıca muhasebe ve finansal yönetim yazılımlarını son derece iyi kullanmaktadır.