Engelleri Aşanlar: Kapsayıcı İş Uygulamalarının Gücüyle Çeşitliliği Kutlamak - Building Markets

Engelleri Aşanlar: Kapsayıcı İş Uygulamalarının Gücüyle Çeşitliliği Kutlamak

by Sedanur Albaş
Kasım 30, 2023

Sürekli değişen iş dünyasında, güçlü bir kapsayıcılık hikayesi şirketlerin çalışma şeklini şekillendiriyor ve çeşitliliğin yeşerdiği ortamlar yaratıyor. Bu Uluslararası Engelliler Günü’nde, zorlukların üstesinden gelen bireylerin deneyimleri aracılığıyla kapsayıcı iş uygulamalarının, çeşitliliğe sahip bir iş gücünde, kullanılmayan potansiyeli nasıl ortaya çıkardığını keşfedelim.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) merkezinde, motor engelli doğan ve dört parmağını kaybeden Ahmed Hamza, Suriye’den Türkiye’ye eğitim yolculuğuna çıktı. Muhasebeci ve yönetici olarak çalışmak gibi çeşitli deneyimleri, ona iş operasyonları konusunda kapsamlı bir anlayış kazandırdı.
İşverenlerin çoğu zaman engelli bireylerin ortaya çıkardığı benzersiz güçlü yönleri fark etmekte başarısız olduğu önceki işyerlerinde zorluklarla karşılaşan Ahmed, düğün kıyafetleri dikme konusunda uzmanlaşmış olan Hala Style adlı ailesinin işine katıldı ve aile şirketi içinde destekleyici bir ortam buldu.
İşyerinde erişilebilirliğin önemini vurgulayan Ahmed, işyeri düzenlemelerinin basitliğini ve uygun maliyetliliğini vurgulayarak, bunları engelli bireylerin bağımsız çalışmasına ve sürekli yardıma ihtiyaç duymadan kendi özgüvenlerini korumalarına olanak tanıyan araçlar olarak görüyor.
Sivil kuruluşların farkındalık yaratmada ve engelli kişilerin istihdamını desteklemede önemli bir rol oynadığı destekleyici bir toplumu savunuyor.

Dikkatimizi, şekerleme endüstrisinde uzmanlaşmış Zenbarakji Sweets adlı işletmesi aracılığıyla kapsayıcılığı savunan bir girişimci olan Hisham’a çeviriyoruz. Hisham, şirketleri engelli bireylerin işe alınmasına öncelik vermeye teşvik etmekte sivil toplum kuruluşlarının ve devlet kurumlarının öneminin altını çiziyor. Maaşlar veya sosyal sigorta ve sağlık sigortası gibi mali destekler, engelli bireylerin resmi iş piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırabilir.
Hisham, girişimlerin arkasındaki engelli bireylerin hikayelerinin vurgulanmasını öneriyor. Bu kişisel bağlantı, destek duygusunu geliştirir ve tüketicileri, engelli bireyler tarafından işletilen veya engelli bireylerin istihdam edildiği işletmeler tarafından sunulan ürün veya hizmetlere etkin bir şekilde öncelik vermeye teşvik eder.

Bayan Wafaa’nın sahibi olduğu Sidal Kozmetik, Sultana gibi engelli bireylerin sadece istihdam değil aynı zamanda destekleyici bir ortam da bulduğu, kadınlara ait bir güzellik merkezidir. Sultana, engeline rağmen iş gücüne aktif olarak katkıda bulunuyor, ortak algılara meydan okuyor ve engelleri çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir toplumun canlı dokusuna katkıda bulunacak benzersiz avantajlara dönüştürüyor. Sultana, engelliliği nedeniyle sömürüyle karşı karşıya kaldı ve işyerinde engelli bireylerin haklarının korunmasına yönelik farkındalığın ve savunuculuğun arttırılması gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak kapsayıcılık yalnızca sosyal bir sorumluluk değil, bireyler ve tüm toplum için başarıya giden bir yoldur. İşletmeler, KOBİ’lerde iş yaratılmasına öncelik veren kapsayıcı uygulamaları aktif bir şekilde birleştirerek, işgücünün tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir ve tüm toplum için daha kapsayıcı ve gelişen bir geleceğe katkıda bulunabilir.
Hep birlikte herkes için daha çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı bir gelecek inşa edebiliriz.

More from this author -

Latest News -