Küçük İşletmeler İhale Fırsatları Yoluyla Ekonomiyi Canlandırıyor - Building Markets

Küçük İşletmeler İhale Fırsatları Yoluyla Ekonomiyi Canlandırıyor

by Jackie Michaels
Temmuz 12, 2023

Ahmad’ın insanlara yardım etme tutkusu, uluslararası bir STK’da satın alma müdürü olarak çalıştığı ve yüksek talep gören ürünleri tedarik etme konusunda uzmanlaştığı sırada, küçük işletmesi aracılığıyla başarıya ulaşmadan çok önce ateşlenmişti.

Deneyimlerinden ilham alan Ahmad, 2019’da bilgisini kullanarak girişimci olmaya karar verdi ve geniş bir ürün yelpazesini ihraç etme konusundaki uzmanlığı dolayısıyla işletmesine uygun olacağına inandığı “STI Experts” adını verdi.

Ahmad, küçük bir işletme lideri olarak ilk zamanlarında Suriye’deki inşaat şirketleriyle önemli ilişkiler kurdu ve aktif olarak inşaat malzemeleri tedarikiyle ilgili ihaleleri takip etti.

Şimdi Ahmad, küçük işletme gücünü bir sonraki topluluk eylemi düzeyine taşıyor. Depremden sonra toparlanmayı destekleyen büyük sözleşmelerin peşinden gidiyor, böylece bir yandan topluluğunu eski haline getirirken bir yandan da bu süreçte yeni işler yaratarak işini büyütebiliyor. Şirketi, yakın zamanda Türkiye’de devam eden deprem müdahalesinin bir parçası olarak hijyen kitleri, gıda ve tuvalet tedarik etti.

Ahmad’ın sahadaki küçük işletme aksiyonuyla mümkün olan her şeyi düşündüğümüzde, Ahmad’ın kendisinin de sadece aylar önce evinden yerinden edildiğine inanmak zor. Ahmad için deprem müdahalesine katılmak için ilk adımları atmak kendisi ve işi için büyük bir dönüm noktası oldu.

İlerlemeye yönelik yeni bir dürtüyle Ahmad, sosyal medyadan yararlanarak ve ihaleleri bulmak ve kazanmak için Building Markets’in desteğinden yararlanarak işini geliştirmek için kararlılıkla çalıştı. Aslında, Ahmed’in tedarikçilere ihtiyaç duyan STK’ları ilk kez Building Markets aracılığıyla duyması, deprem müdahalesi için çok önemli iki ortaklığa yol açtı.

Ahmad bu süreçte sınırlı Türkçe bilgisi de dahil olmak üzere bazı zorluklarla karşılaştı. Ayrıca, başvurmak istediği bazı ihaleler mali kapasitesini aştı. Building Markets, bu engelleri aşmasına ve nihayetinde işini büyütmesine yardımcı olan fırsatlara onu bağlamasına yardımcı oldu.

Geleceğe bakan Ahmad, şirketinin ve onun gibi diğer küçük işletmelerin ekonomiyi ve toplumu canlandırmada oynayabileceği rol konusunda iyimser.

Tags : Success Story

More from this author -

Latest News -